Enkät

Gör din röst hörd – och bidra till ett bättre hantverkarsverige

Dina insikter och åsikter är viktiga och behövs för att vi ska kunna uppmärksamma avgörande frågor och vara en drivande faktor till att skapa ett bättre hantverkarsverige.

Tack för din medverkan!

 ” anger obligatoriska fält

Är du 
Hur många anställda har ditt företag? 
Är du 
Antal år du jobbat i branschen 
Hur bedömer du att orderingången för ditt företag är jämfört med för ett år sedan? 
Hur upplever du att konjunkturen för din bransch är idag jämfört med för ett år sedan? 
Hur tror du att konjunkturen för branschen ser ut om ett år? 
Hur har antalet anställda utvecklats i ditt företag sedan ett år tillbaka? 
Bryr sig kunder mer eller mindre om att material ska vara miljömässigt hållbara nu än för ett år sedan? 
Hur stor betydelse tycker du att ROT-avdraget har för din bransch? 
Är du orolig för att ROT-avdraget ska minska eller avskaffas? 
Upplever du att efterfrågan på renovering inom energieffektivisering ökat under 2022? (T.ex. Installation av solceller eller tilläggsisolering). 
12345678910
Förklaring: 1 på skalan betyder att beställarna har övertaget på marknaden, hantverkarna tvingas ta de jobb som finns och allting sker på beställarnas villkor. Priserna är fördelaktiga för beställarna. 10 på skalan innebär att hantverkare kan välja och vraka bland jobben. Hantverkarna har möjlighet att sätta en hög prisbild och kan även i vissa fall avstå från uppdrag.
Din mailadress kommer inte att användas i marknadsföringssyfte eller reklamutskick. Mailadressen används endast i syfte att förmedla enkät/resultat som är kopplade till Hantverkarbarometern.
Samtycke 
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.