Enkät

Gör din röst hörd – och bidra till ett bättre hantverkarsverige

Dina insikter och åsikter är viktiga och behövs för att vi ska kunna uppmärksamma avgörande frågor och vara en drivande faktor till att skapa ett bättre hantverkarsverige.

Tack för din medverkan!

 ” anger obligatoriska fält

Är du 
Hur många anställda har ditt företag? 
Är du 
Antal år du jobbat i branschen 
Hur bedömer du att orderingången för ditt företag är jämfört med för ett år sedan? 
Hur upplever du att konjunkturen för din bransch är idag jämfört med för ett år sedan? 
Hur tror du att konjunkturen för branschen ser ut om ett år? 
Hur har antalet anställda utvecklats i ditt företag under det senaste året? 
Bryr sig kunder mer eller mindre om att material ska vara miljömässigt hållbara nu, än för ett år sedan? 
Hur stor betydelse tycker du att ROT-avdraget har för din bransch? 
Upplever du någon skillnad i efterfrågan på klimatsmarta renoveringar/investeringar? (T.ex. installation av solceller eller tilläggsisolering). 
Idag går det att få skatteavdrag vid installation av grön teknik (grön rot), exempelvis solceller och laddpunkter för elbil. Hade din verksamhet gynnats om det också innefattade fler hantverkartjänster som bidrar till den gröna omställningen? Till exempel installering av tilläggsisolering eller fönsterbyten. 
Det skrivs just nu mycket om konkurser i byggbranschen. Är du orolig för din firmas ekonomi? 
Din mailadress kommer inte att användas i marknadsföringssyfte eller reklamutskick. Mailadressen används endast i syfte att förmedla enkät/resultat som är kopplade till Hantverkarbarometern.
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.