FAQ

Vanliga frågor och svar

Vilka står bakom Hantverkarbarometern?

Beijer Byggmaterial administrerar och finansierar Hantverkarbarometern. Hantverkarnas samlade röst utgör innehållet och insikterna. I vårt arbete att göra Sveriges hantverkares röst hörd – och skapa ett bättre hantverkarsverige har vi en samarbetspartner. BraByggare verkar sedan 2006 för att förmedla kontakten mellan beställare och hantverkare.

De hjälper mindre till medelstora byggföretag att hitta bra byggprojekt och beställare att hitta bra hantverkare helt enkelt. Ett företag med örat mot rälsen i byggbranschen som besitter viktiga insikter när det kommer till Sveriges hantverkare.

https://www.brabyggare.se/

 

Varför ska jag som hantverkare delta i Hantverkarbarometern?

Genom att delta i Hantverkarbarometern bidrar du till ett bättre hantverkarsverige. Din åsikt är viktig och bör bli hörd i frågor som rör yrkesgruppen, branschen och samhällsfrågor som påverkar dig. Många talar om byggbranschen, men få verkar lyssna på hantverkarna. Tillsammans kan vi ändra på det och öka intresset för hantverkares och branschens frågor. Gör därför din röst hörd i Hantverkarbarometern! Så fort vi har ett resultat kommer vi också meddela dig och du kan se hur dina branschkolleger svarat.

 

Är underlaget trovärdigt?

Ja. Transparens är nyckelordet för Hantverkarbarometern – alla frågor, svarsalternativ, aggregerade data och annan information kommer att finnas tillgänglig här på webbplatsen. Här kommer det också att finnas information om hur statistiskt säkerställd varje undersökning är.

 

Ger undersökningen en rättvis bild av hantverkarna, det är ju en självrekryterad webbpanel?

Webbpaneler är numera en etablerad del av undersökningsbranschen. Alla metoder att mäta opinioner har sina utmaningar och man ska alltid vara försiktig med att tolka resultat från en enskild mätning. Hantverkarbarometern kommer att använda samma metod och urval över tid och därmed blir resultaten jämförbara med varandra. Den har också tydliga regler för hur svar på frågor ska och får tolkas. Vi kommer att jobba aktivt för en hög svarsfrekvens. Till detta kommer vi att redovisa alla data öppet, så att alla kan se hur vi dragit slutsatser.

 

Hur kan man veta att Beijer inte vinklar svaren till sin fördel?

Barometern är ett seriöst initiativ till att vara en plattform där Sveriges hantverkare kan komma till tals. Beijer Byggmaterial har därför strikta regler för hur barometern får användas och kommuniceras kring, med transparens som främsta ledord. All aggregerade data kommer finnas tillgänglig på den här webbplatsen där vem som helst kan dubbelkolla hur resultaten ser ut.