Hur går det till?

När en hantverkarenkät finns tillgänglig skickas ett sms eller mail med en webblänk ut till alla som registrerat sig, och via länken kan de besvara frågorna i enkäten. Enkäter skickas ut 2-3 gånger per år.

 

När ett enkätresultat är färdigt kommer all information och aggregerade data finnas tillgänglig bland annat här på webbplatsen. Beijer Byggmaterial kommer också att kommunicera resultaten av enkäterna främst i form av pressmeddelanden, innehåll till sociala medier, information och grafik här på webbplatsen samt på Beijers webbplats. Resultatet ska också föras fram via olika former till relevanta beslutsfattare. Det gör vi för att påverka samhällsutvecklingen i positiv riktning för Sveriges hantverkare.