Hantverkarnas samlade röst

Hantverkarbarometern startade 2021 och är en digital panel vars syfte är att förmedla er samlade röst kring aktuella branschfrågor. Nedan ser du svaren som långsiktigt kan påverka samhällsutvecklingen i positiv riktning för Sveriges hantverkare.

HUR STOR BETYDELSE TYCKER DU ATT
ROT-AVDRAGET HAR FÖR DIN BRANSCH

74% av Sveriges hantverkare anser att ROT-avdraget har stor eller mycket stor betydelse för branchen

HUR UPPLEVER DU KONJUNKTUREN FÖR DIN BRANSCH IDAG
JÄMFÖRT MED ETT ÅR SEDAN?

34% av Sveriges hantverkare vittnar om ett starkt år för branschen upplever att det varit lättare att få in uppdrag jämfört med föregående år

HUR BEDÖMMER DU
ORDERINGÅNGEN FÖR DITT
FÖRETAG JÄMFÖRT MED
ETT ÅR SEDAN?

Endast 5% av Sveriges hantverkare upplever en
förminskad orderingång jämfört med föregående år

BRYR SIG KUNDER MER ELLER MINDRE OM ATT MATERIAL SKA VARA MILJÖMÄSSIGT HÅLLBARA ÄN FÖR ETT ÅR SEDAN?

Barometerns resultat visar att 37% av Sveriges
hantverkare anser att miljömedvetenheten hos kunden har ökat jämfört med föregående år

Anmäl dig till panelen här

*” anger obligatoriska fält

Hantering av personuppgifter*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.