Hantverkarnas samlade röst

Hantverkarbarometern startade 2021 och är en digital panel vars syfte är att förmedla er samlade röst kring aktuella branschfrågor. Nedan ser du svaren som långsiktigt kan påverka samhällsutvecklingen i positiv riktning för Sveriges hantverkare.

Upplever du att uppdragen blivit färre under 2022 till följd av prisjusteringar och materialbrist?

40 procent av sveriges hantverkare upplever att uppdragen hittills under året har blivit lite eller mycket färre som en följd av materialbrist och prishöjningar.

Har du under 2022 fått avstå jobb du redan räknat på för att materialet blivit för dyrt?

En av tre hantverkare uppger att de har tvingats avstå från jobb de redan räknat på till följd av prisökningar.

Känner du oro för att uppdragen ska bli färre efter sommaren?

1 av 2 tillfrågade hantverkare som arbetar på företag med 1–3 anställda känner oro för att uppdragen ska minska efter sommaren

Har kunderna förståelse för de högre materialpriserna?

58 procent av Sveriges hantverkare svarar att det finns en utbredd medvetenhet och förståelse bland kunderna för de högre materialpriserna.

Anmäl dig till panelen här

*” anger obligatoriska fält

Hantering av personuppgifter*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.