Hantverkarnas samlade röst

Hantverkarbarometern startade 2021 och är en digital panel vars syfte är att förmedla er samlade röst kring aktuella branschfrågor. Nedan ser du svaren som långsiktigt kan påverka samhällsutvecklingen i positiv riktning för Sveriges hantverkare.

RESULTAT

Förändring i antal anställda under det senaste året:
21% av respondenterna uppger att antalet anställda i företaget har minskat under det senaste året. 69% uppger att antalet anställda är oförändrat och 10 % att antalet har ökat.

Orderingång
46% av respondenterna uppger att orderingången för företaget har gått ned de senaste 6 månaderna. 12% uppger att orderingången är bättre och 39% att den är oförändrad.

Konjunkturen för branschen
47% av respondenterna förutspår att konjunkturen kommer att bli sämre (38%) eller mycket sämre (9%) under nästa år. 27% tror att den kommer att vara oförändrad och 26% tror att den kommer bli bättre (24%) eller mycket bättre (2%).

Konkurser i byggbranschen
71%* av respondenterna svarar att de inte är oroliga över att bli av med jobbet. 22% svarar att de är oroliga och 7% svarar att de inte vet.

* Notera att 86% av de som svarat nej är ägare av företagen.

Risk att hantverkarkompetens försvinner
62% av respondenterna ser en risk att många lämnar yrket och att vi tappar den hantverkarkompetens som finns idag. 29% svarar nej och 9% svarar att de inte vet.

Betydelse av ROT-avdrag
80% uppger att ROT-avdraget är av stor (31%) eller mycket stor (49%) betydelse för hantverkarbranschen. Endast 20% svarar att den är av liten (12%) eller ingen (8%) betydelse.

Vad beslutsfattare bör göra för byggbranschen
65% av respondenterna anser att det viktigaste beslutsfattare bör göra är att höja ROT-avdraget i någon form. 47% anser att man bör utöka ROT-avdraget till 50 procent och 12% anser att det bör höjas till 100 000 kr, samt 6% som anser att man bör utöka avdraget för grön teknik, sk. Grönt ROT.
20% anser att de bör sänka amorteringskravet, 4% anser att räntor samt skatter bör sänkas och 11% uppger andra förslag till åtgärder.

Om hantverkarbarometern
Vi presenterar nu den femte upplagan av Hantverkarbarometern. Den har historiskt genomförts ett par gånger per år och har därmed gett allmänheten, beslutsfattare och de som är verksamma hantverkare möjlighet att följa branschens utveckling över tid.
Respondenter har kontaktats personligen med frågan om de vill medverka i undersökningen och besvarat enkäten via Hantverkarbarometerns hemsida. Svar har även samlats in genom olika mejlutskick som hantverkarna sedan tidigare gett samtycke till.
Undersökningen genomfördes under perioden 2023-11-13 till 2023-11-24. 649 hantverkare valde att besvara enkäten, där frågorna var utformade som kryssfrågor med olika svarsalternativ. Alla Sveriges regioner och län är representerade i undersökningen, men flest respondenter är verksamma i Västra Götalands län (14%), Skånes län (11%) och Stockholms län (25%).
86% av respondenterna är ägare i företaget och 62% är mellan 1–3 anställda.
I denna undersökning var majoriteten (77% av respondenterna verksamma som generella hantverkare, snickare, träarbetare eller byggnadssnickare. Alla hantverkare, oavsett inriktning, har välkomnats att delta i undersökningen.

Förklaring av begrepp

• ROT-avdrag
ROT-avdraget är en skattereduktion för arbetskostnaden i samband med hushållsnära tjänster och förenklingsåtgärder i hemmet. Avdraget omfattar bland annat renovering, reparation, installation och underhåll av fastigheter, samt städning och trädgårdsarbete. Skattereduktionen innebär att du kan dra av en procentuell del av arbetskostnaderna upp till en viss nivå på din deklaration, vilket kan leda till lägre kostnader för hushåll.

• Grönt ROT-avdrag – skattereduktion för grön teknik
Det så kallade gröna ROT-avdraget innebär en skattereduktion för grön teknik. Detta avdrag täcker även materialkostnader, till skillnad från det vanliga ROT-avdraget.
Avdraget syftar till att främja användningen av miljövänlig teknik och innebär att hushåll kan dra av en viss procentuell del på både material-och arbetskostnader på deklarationen. Exempel på tjänster som omfattas av grönt ROT-avdrag är installation av solpaneler, jordvärmepumpar, pelletsbrännare och energieffektivisering av bostaden.

Tjänster som inte omfattas av det gröna ROT-avdraget är exempelvis reparationer eller underhåll av befintlig utrustning.

Anmäl dig till panelen här

*” anger obligatoriska fält

Hantering av personuppgifter*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.