Hantverkarnas samlade röst

Hantverkarbarometern startade 2021 och är en digital panel vars syfte är att förmedla er samlade röst kring aktuella branschfrågor. Nedan ser du svaren som långsiktigt kan påverka samhällsutvecklingen i positiv riktning för Sveriges hantverkare.

PRESSMEDDELANDE

Störtdykning i hantverkarbranschen – nya nedgångar under hösten

Den senaste mätningen av Hantverkarbarometern från Beijer Byggmaterial pekar på en oroväckande utveckling inom hantverkarbranschen. Rapporten visar en accelererande ekonomisk nedgång med minskad orderingång och växande oro för branschens framtid – och en höjning av ROT-avdraget anses vara den viktigaste åtgärden.

Resultaten från den senaste mätningen av Hantverkarbarometern, en branschundersökning som genomförs halvårsvis, avslöjar en försämrad ekonomisk situation inom hantverkarbranschen. Av de 649 hantverkare som svarade på undersökningen uppger 46% en nedgång i orderingången under de senaste sex månaderna – vilket är 21% mer än föregående år. Samtidigt förutspår 47% en försämring av konjunkturen det kommande året. Att utöka ROT-avdraget bedöms vara en nödvändig åtgärd för att säkra branschens framtid i en orolig tid, där 65% av respondenterna anser att det viktigaste beslutsfattare kan göra är att höja ROT-avdraget.

– Situationen för Sveriges hantverkare är allvarlig och det krävs omedelbara åtgärder från regeringen för att bromsa nedgången i branschen. Att höja ROT-avdraget från 30% till 50% är något vi förespråkat länge och som skulle ge stor effekt i form av ökad efterfrågan och fler jobb. Vi hoppas att regeringen lyssnar på oss och på branschen. Om inget görs nu riskerar den här krisen att bli ännu värre, säger Geir Thomas Fossum, VD på Beijer Byggmaterial.

I och med den växande oron för en försämrad ekonomi det kommande året uttrycker även 62% av respondenterna bekymmer för att branschen kommer tappa viktig hantverkarkompetens. Mätningen signalerar om ett stort behov av att bevara och stärka den yrkesmässiga kompetensen för att möta efterfrågan på nya bostäder och för att kunna genomföra de renoveringar som kommer att krävas för att minska energiförbrukningen och uppfylla EU-direktivet om byggnaders energiprestanda.

– Vi är oroliga för att viktig kompetens försvinner från branschen och att vi kommer ha brist på arbetskraft när marknaden vänder. Vi står inför en gigantisk energiomställning och för att lyckas med den krävs det kunniga hantverkare. Det här är inte bara en fråga för byggbranschen, det är avgörande för hela samhället, säger Geir Thomas Fossum.

Om undersökningen:

Hantverkarbarometern är ett initiativ från Beijer Byggmaterial som syftar till att ge hantverkarna en samlad röst för att påverka branschen positivt. Genom att fortsätta leverera insikter från den svenska hantverkarkåren kan barometern bidra till att förbättra hantverkarnas villkor och verklighet. Undersökningen genomfördes under oktober månad och fick in 649 respondenter. 96% av deltagarna var män. 62% av deltagarna arbetade på företag som har 1-3 anställda. 86% av deltagarna är ägare av företagen.

RESULTAT

Förändring i antal anställda under det senaste året:
21% av respondenterna uppger att antalet anställda i företaget har minskat under det senaste året. 69% uppger att antalet anställda är oförändrat och 10 % att antalet har ökat.

Orderingång
46% av respondenterna uppger att orderingången för företaget har gått ned de senaste 6 månaderna. 12% uppger att orderingången är bättre och 39% att den är oförändrad.

Konjunkturen för branschen
47% av respondenterna förutspår att konjunkturen kommer att bli sämre (38%) eller mycket sämre (9%) under nästa år. 27% tror att den kommer att vara oförändrad och 26% tror att den kommer bli bättre (24%) eller mycket bättre (2%).

Konkurser i byggbranschen
71%* av respondenterna svarar att de inte är oroliga över att bli av med jobbet. 22% svarar att de är oroliga och 7% svarar att de inte vet.

* Notera att 86% av de som svarat nej är ägare av företagen.

Risk att hantverkarkompetens försvinner
62% av respondenterna ser en risk att många lämnar yrket och att vi tappar den hantverkarkompetens som finns idag. 29% svarar nej och 9% svarar att de inte vet.

Betydelse av ROT-avdrag
80% uppger att ROT-avdraget är av stor (31%) eller mycket stor (49%) betydelse för hantverkarbranschen. Endast 20% svarar att den är av liten (12%) eller ingen (8%) betydelse.

Vad beslutsfattare bör göra för byggbranschen
65% av respondenterna anser att det viktigaste beslutsfattare bör göra är att höja ROT-avdraget i någon form. 47% anser att man bör utöka ROT-avdraget till 50 procent och 12% anser att det bör höjas till 100 000 kr, samt 6% som anser att man bör utöka avdraget för grön teknik, sk. Grönt ROT.
20% anser att de bör sänka amorteringskravet, 4% anser att räntor samt skatter bör sänkas och 11% uppger andra förslag till åtgärder.

Om hantverkarbarometern
Vi presenterar nu den femte upplagan av Hantverkarbarometern. Den har historiskt genomförts ett par gånger per år och har därmed gett allmänheten, beslutsfattare och de som är verksamma hantverkare möjlighet att följa branschens utveckling över tid.
Respondenter har kontaktats personligen med frågan om de vill medverka i undersökningen och besvarat enkäten via Hantverkarbarometerns hemsida. Svar har även samlats in genom olika mejlutskick som hantverkarna sedan tidigare gett samtycke till.
Undersökningen genomfördes under perioden 2023-11-13 till 2023-11-24. 649 hantverkare valde att besvara enkäten, där frågorna var utformade som kryssfrågor med olika svarsalternativ. Alla Sveriges regioner och län är representerade i undersökningen, men flest respondenter är verksamma i Västra Götalands län (14%), Skånes län (11%) och Stockholms län (25%).
86% av respondenterna är ägare i företaget och 62% är mellan 1–3 anställda.
I denna undersökning var majoriteten (77% av respondenterna verksamma som generella hantverkare, snickare, träarbetare eller byggnadssnickare. Alla hantverkare, oavsett inriktning, har välkomnats att delta i undersökningen.

Förklaring av begrepp

• ROT-avdrag
ROT-avdraget är en skattereduktion för arbetskostnaden i samband med hushållsnära tjänster och förenklingsåtgärder i hemmet. Avdraget omfattar bland annat renovering, reparation, installation och underhåll av fastigheter, samt städning och trädgårdsarbete. Skattereduktionen innebär att du kan dra av en procentuell del av arbetskostnaderna upp till en viss nivå på din deklaration, vilket kan leda till lägre kostnader för hushåll.

• Grönt ROT-avdrag – skattereduktion för grön teknik
Det så kallade gröna ROT-avdraget innebär en skattereduktion för grön teknik. Detta avdrag täcker även materialkostnader, till skillnad från det vanliga ROT-avdraget.
Avdraget syftar till att främja användningen av miljövänlig teknik och innebär att hushåll kan dra av en viss procentuell del på både material-och arbetskostnader på deklarationen. Exempel på tjänster som omfattas av grönt ROT-avdrag är installation av solpaneler, jordvärmepumpar, pelletsbrännare och energieffektivisering av bostaden.

Tjänster som inte omfattas av det gröna ROT-avdraget är exempelvis reparationer eller underhåll av befintlig utrustning.

Anmäl dig till panelen här

*” anger obligatoriska fält

Hantering av personuppgifter*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.